ณัฐพล ปันทะนันท์

ความไม่พร้อม หรือ "ข้ออ้างสารพัด" เช่น เรื่องเวลา เรื่องเงิน
เรื่องงานประจำ หรือปัญหารอบข้างต่ง ๆ จากคนที่เคยคิด และ
หาข้อแก้ตัว ไม่ลงมือทำตามเป้หมายต่าง ๆ จนเวลาผ่านไปนาน ๆ
ก็ได้แต่มองคนอื่ ๆ ขาลงมือทำและประสบความสำเร็จกันไป
ส่วนตัวเองยังคงอยู่ที่เดิม โอกาสมักเข้ามาในทุกช่วงทุกเวลา อยู่ที่
ท่านเลือกจะเปิดรับและลงมือทำ เพื่อไขว่คว้ามันมา หรือปล่อยผ่าน
กับคำว่า "รอก่อน.. เดี๋ยวก่อน.."
สวัสดีครับ ผมโค้ชณัฐพล ปันทะนันท์ ผู้ที่เคยจะทำอะไรสักอย่าง
ก็มักแต่จะรอเวลาให้พร้อมก่อนเสมอ จนทำให้โอกาสและความสำเร็จ
ต่าง ๆ หลุดลอยหายไป เพราะคำว่า "ไม่พร้อม" เลยไม่ยอมลงมือทำ
ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสนใจประกันภัยหรือประกันชีวิตเลย แม้ผมจะเคย
เข้าไปร่วมงานกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้วก็ตาม
ประมาณ 3 ภายหลังออกจากทิพยประกันภัยมา ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
กับประกันใด ๆ อีกเลย
จุดเริ่มตันกับศรีกรุงโบรคเกอร์
ผมเริ่มต้นสมัครสมาชิกศรีกรุงฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 จากการ
แนะนำของเพื่อนสมัยประถ คือ คุณมาโนช หลวงฤทธิ์ และได้สมัคร
สมาชิกมาพร้อมกับเพื่อนอีกท่านหนึ่งคือ คุณพิศาล ชูชมศร
แกเริ่มเล ตั้งใจเพียงเพราะว่อยากได้ส่วนลด ซื้อประกันภัยใน
ราคาถูกเท่านั้นเอง
และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ผมเปิดใจตัวเอง ได้ไปเข้าร่วมงาน
TMC SMART UP ได้เจอกับทีมงาน TMC โค้ชนที และอีกหลาย ๆ
ท่าน ในงานนั้นผมได้พบกับเฮียศรีกรุงครั้งแรก ได้ฟังแนวคิดต่าง ๆ
จากหลาย ๆ ท่าน แต่ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับผมคือ
"การขายโดยไม่ต้องรักษายอด" อยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ อยากหยุด
ทำเมื่ไหร่ก็ได้ช่นกัน วันนั้นจึงเป็นวันที่เราสามคน (คุณมาโนช,
คุณพิศาล และตัวผมเอง) ตัดสินใจลงมือทำและได้คิดเริ่มตันสร้างทีม
งานที่ชื่อว่ "สะพานบุญอินชัวร์" ภายใต้แนวทาง เราจะทำทีม ทำธุรกิจ
ประกันภัยพร้อมกับการช่วยเหลือให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและ
การเบิกเคลมประกั ที่ถึงแม้จะไมใช่ทีมงานหรือลูกค้าของเราเองก็ตาม
หลังจากนั้น ผมก็ได้สอบบัตรนายหนในเดือนถัดมา คือในวันที่
27 มีนาคม 2560 และได้เข้าร่วมคอร์สอบรมต่ง ๆ ที่ทางบริษัทฯ
มีจัดให้กับสมาชิก เช่น First Step, Next Step, Non Motor,
724 Affiate, ศรีกรุงสัญจร หมุนเวียนไปตามสาขาต่าง ๆ ได้เข้าร่วม
การออกบูธ ที่บริษัทฯ จัด ได้เห็นแนวความคิด การ recruit คนเข้า
ร่วมทำธุรกิจ เทคนิคต่ง ๆ อีกมากมาย ของสมาชิกทั้งจากสายงาน
เดียวกันและสายงานอื่น ๆ รวมทั้งการรวมตัวกันของทีมงานสะพานบุญ
ไปออกบูธกันเอง ตามตลาดนัด ตามหมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่างๆ
ได้ศึกษาดูวิธีการทำงานของสมาชิศรีกรุงตามสื่อต่าง ๆ เช่น facebook
เว็บไซต์เป็นตัน แล้วนำมาประยุกต์ประกอบการทำธุรกิจประกันภัย
ในปแบบของเราเอง จนสามารถก้าวมาสู่ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งได้
อย่างทุกวันนี้
สุดท้ายผมอยากถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณเพื่อนมาโนช ที่ได้ชักชวนให้
ผมก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจศรีกรุงฯ ขอขอบคุณเพื่อนพิศาลที่ร่วมเดินทางมา
ด้วยกัน ขอบคุณโค้ชนที เพื่อนสมาชิกทีม SKF, TMC และทีม
สะพานบุญทุก ๆท่าน ที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่าง ๆ
ขอขอบคุณเฮียศรีกรุงและบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
ที่ได้สร้างระบบ MGM รุรกิจดี ๆ แบบนี้ครับ ะ
เคล็ดลับความสำเร็จ
"จุดเริ่มต้นอาจต่างกัน วิธีการที่ไม่เหมือนกัน..
แต่เรามีเป้าหมายเดียวกัน"
ㆍ "ทำซ้ำๆ ยังไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธี
แต่อย่าหยุดทำ"

เส้นทางความสำเร็จของคุณณัฐพล ปันทะนันท
ㆍปี 2559 สมาชิกศรีกรุง (ระดับ 6)
ㆍปี 2560 ตำแหน่งหัวหน้าขยายงาน (ระดับ 5)
ㆍปี 2561 ตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน (ระดับ 4)
ㆍปี 2562 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (ระดับ 3)
ㆍปี 2562 ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (ระดับ 2)
ㆍปี 2562 ตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายบริหาร (ระดับ 1)