โกศล บุญยวง

สวัสดีครับ ชาวศรีกรุงโบรคเกอร์ทุก ๆ ท่าน ผมโกศล บุญยวง
สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ระดับ 1 ผมสดรเป็นตัวแทนของศรีกรงๆ
มาในวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโค้ชนที
(คุณณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ เพื่อนร่วมชั้นเรียนวิดีโอของ
อาจารย์เสกสรร ปั้น Youtube เมื่อปี 2560 สิ่งที่โน้มนาวให้ผม
ตัดสินใจมาเป็นสมาชิกกับทางบริษัทอย่างทรงพลังมากที่สุดคือ
โค้ชนที นักธุรกิจหนุ่มที่กล้าโชว์ตัวเลขรายได้ให้เห็นทุก ๆ เดือน
และที่สำคัญเพิ่มขึ้และเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด มีวิดีโอสอนธุรกิจต่าง ๆ
มากมาย มีคนติดตามมากกว่า 3,000 คน
การเข้ามาทำธุรกิจ MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์ คือคำตอบของการ
แสวงหาธุรกิจดี ๆ และเหมาะกับตัวเอง ที่ค้นหามาตั้งแต่
ปี 2557-2558 กล่าวคือ ผมแสวงหางานออนไลน์ สร้างรายได้ที่บ้าน
และทำงานได้ทุกที่ เดิมผมเป็นนักพัฒนาชุมชน ทำงานภาคประชาสังคม
งานพัฒนาเด็กแบบองค์รวม และเคยทำธุรกิจเครือข่ายระยะสั้น ๆ
มีประสบการณ์และทักษะหลายอย่าง ที่นำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจ
MGM ผมมีทักษะหลายอย่างที่ทำได้ โดยเฉพาะการทำสื่อ
power point, คลิปวิตีโอ, E-book และผมอยากทำสื่อผลิตภัณฑ์
ที่คนสนใจและจำเป็นต้องใช้ เมื่อรู้จักศรีกรุงฯ ผมตระหนักว่าศรีกรุง"
มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่าง และที่ชอบมาก ๆ คือ คำเชิญชวน
ที่ว่า "ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องสตอกสินค้า ไม่มีหนี้สูญ ไม่ต้องรักษายอด
ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีลง กินคอมฯ ตลอดชีพ"
เมื่อเริ่มตันกับธุรกิจศรีกรุงฯ ผมไม่รอช้าทุ่มตัวเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง
และการอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดองค์ความรู้จากแนวงาน
พัฒนามาศึกษาเรื่องธุรกิจประกันวินาศภัย เตรียมตัวสอบบัตรนายหน้า
ศึกษาเรื่องแผนระบบ MGM เพื่อเตรียมความพร้อมตนเอง
ให้เข้าใจทันกับลักษณะงานและรรมชาติของธุรกิจให้เร็วที่สุด
6f
หลักสูตรไหนน่าสนใจ
ใกล้ไกลผมไปหมด
เพราะถือว่ายิ่งเรียนรู้ได้เร็วและทุ่มเทอย่างเต็มที่
จะช่วยนำพาความสำเร็จมาได้ในเวลาที่เหมาะสม
ขณะเดียวกัน ก็รับจ็อบเป็นวิทยกรรับเชิญจากหน่วยงานองค์กร
ของรัฐที่เขาเชิญมา เพื่อสร้งรายได้สำหรับปากท้อง แตในใจมุ่งหมาย
ที่จะมีรายได้ไม่รู้จบจากระบบ MGM เมื่อเตรียมตัวอย่างหนัก
ภายใน 3 เดือนแรก ต้นเดือนมษายน 2561 ผมก็สอบบัตรนายหน้า
ประกันวินาศภัยผ่าน เปิดโอกาสให้ผมสามารถแจ้งงาน ขายประกัน
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หลังสอบบัตรนายหน้าผ่าน ผมก็เดินตามขั้นตอนของการทำธุรกิจ
MGM คือ เข้าอบรมหลักสูตร First-Step, Next-Step และ
Non motor หลักสูตร Affliate 724 นอกจากนี้ก็เข้าอบรม
ศรีกรุงสัญจร ที่รชบุรี, นครปฐม, ชลบุรี และระยอง หลักสุตรไหน
นสนใจ ใกล้ไกลผมไปหมด เพราะถือว่ายิ่งเรียนรู้ได้เร็วและทุ่มเท
อย่างเต็มที่ จะช่วยนำพาความสำเร็จมาได้ในเวลาที่เหมาะสม
การเข้อบรมนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้รู้จักผู้นำ เจ้าหน้าที่สาขา
วิทยาก และสาขาศรีกรุงในจังหวัดต่าง ๆ ด้วย ทำให้การเรียนรู้ของ
ผมคุ้มค่ามาก ๆ
ผมขยายธุรกิจโดยการเริ่มชวนเพื่อน คนใกล้ชิด และออกบูรมหกรรม
สร้างอาชีพกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ครั้งแรกออกบูธที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
การออกบูรมหกรรมสร้างอาชีพ เป็นเวทีที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการ
ขยายทีมงาน แม้ปิดสมัครไม่ได้เยอะ ครั้งแรกได้ 3 คน ผมดีใจมาก
และก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ได้สัมผัสประสบการณ์ตรง
การตอบรับ การตอบปฏิเสธ ทำให้เพิ่มพูนความมั่นใจมากขึ้น
ผมเชื่อว่ทุกคนก็เจอสถานการณ์เหมือน ๆ กัน และต้องผ่านไปให้ได้
นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ รณรงค์เดินทาง
ปลอดภัยช่วงเทศกาล โครงการส่งเสริมความรู้การประกันภัยเชิงรุก
สู่สาธารณชนทั่วประเทศ กับ คปภ. จังหวัดราชบุรี ไปตามอำเภอต่าง ๆ
ในจังหวัดราชรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับศรีกรุงโบรคเกอร์
สาขาราชบุรีอยู่เป็นประจำ กิจกรรมนี้ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์
ความรักและสายสัมพันธ์ในกลุ่มคนประกันภัยในจังหวัดราชบุรีด้วย
การออกทำกิจกรรมสร้างประโยชน์กับสังคมเช่นนี้ ยังนำมาซึ่งโอกาส
ให้ได้สมาชิกทีมเพิ่มขึ้น ได้เนื้อหาดี ๆ มาทำสี่อออนไลน์ได้อีกด้วย
ปี 2561 ผมเริ่มต้นทำช่อง Youtube Online ช่องเล็ก ๆ และเพจ
EZแฟรนไชส์ศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นอีกช่องทางเสริมธุรกิจ
แต่ยังเน้นสายออฟไลน์ เพื่อต่อยอดไปออนไลน์ ในที่นี้คือเก็บ
ประสบการณ์เรื่องราวที่นสนใจจากออฟไลน์ไปทำสื่อออนไลน์
ในประสบการณ์ทำธุรกิจศรีกรุงโบรคเกอร์มาปีครึ่งนี้ พบว่าพลังของทีม
เป็นเหมือนสิ่งอัศจรรย์ และสำคัญมากเมื่อผสานกับระบบ MGM
เพราะเมื่อทีมงานสามารถทำงานได้ ทำยอดได้พร้อม ๆ กัน ยอดของ
สายงานก็เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว "ทีมขยาย ยอดขยาย รายได้เพิ่ม"
ดังนั้นในการพัฒนาทีมงาน ผมให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวให้พร้อม
เปิดรับโอกาสที่ดีให้มากที่สุด พร้อมรับกับลูกค้าที่จะเข้ามา
สิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของสมาชิกทีมคือ ต้องมีบัตรนายหน้าให้เร็ว
เพื่อที่จะเคลื่อนธุรกิจได้เร็ว มีทั้งบัตรนายหน้าและมีทีมงาน
พลังอัศจรรย์ก็จะเริ่มทำงาน นำสู่ผลสำเร็จ การสร้างความสำเร็จ
ร่วมกันแบบ "โตยกทีม" ทำให้ผมประสบความสำเร็จ ได้ก้าวสู่
ระดับ 1 ด้วยเวลา 1 ปี กับ 7 เดือน
ผมเชื่ออยู่ 3 อย่าง คือ เชื่อ upline เชื่อบริษัท และระบบ
การตลาดที่สุดยอด เชื่อว่ามันทำจริงได้จริง ง
สูตรแห่งความสำเร็จ
ㆍ ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมที่สุดกับงาน
. โฟกัสและทุ่มเท ทำศรีกรงต็มที่ เตรียมพร้อมน้อมรับโอกาส
เรียนรู้ตลอดเวลาและถอดบทเรียนให้เกิดประโยชน์
ㆍ เข้าใจแผน และพลังของ MGM
ㆍ สอนงาน เสริมพลังทีม และเป็นพี่เลี้ยงทีม
ㆍอุปสรรคปัญหาคือยาชูกำลัง
ㆍ แบ่งปันแชร์ความรู้ให้ทีมงาน
เส้นทางความสำเร็จของคุณโกศล บุญยวง
ㆍปี 2561 สมัครสมาชิกศรีกรุง (ระดับ 6)
ㆍปี 2561 ตำแหน่งหัวหน้าขยายงาน (ระดับ 5)
ㆍปี 2562 ตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน (ระดับ 4)
ปี 2562 ตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายบริหาร (ระดับ 1)