พรชัย พรมบุญ

สวัสดีครับ ผมพรชัย พรมบุญ สมาชิกระดับ 2 ผมเป็นหนึ่งคนที่
เดินทางมาจากต่างจังหวัด หลังเรียนจบได้เดินทางมาอาศัยอยู่ที่
ชลบุรี เพื่อมาทำงาน ณ โรงงานแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด ผมทำงานโรงงานได้ประมาณ 10 ปี ในช่วงที่
ทำงานประจำ ผมได้พบกับพี่น้อง เพื่อนร่วมงานที่นำรัก และมี
มิตภาพดี ๆ ให้กันเสมอมา แต่เนื่องด้วยเงื่อนไขเวลาในการทำงาน
และปัญหาสุขภาพข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ผมต้องมองหาอาชีพสำรอง
ที่สามารถทำงานหารายได้ในอนาคต

โชคดีที่ผมมีพี่ชายที่รู้จักกันมานาน คือ คุณคณพศ โชติประทุม
ซึ่งเป็นสมาชิกบริษัทศรีกรุโบรคเกอร์ ได้แนะนำให้ผมมาสมัครสมาชิก
กับทางบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ เพื่อซื้อประกันรถยนต์ในราคาที่มีส่วนลด
และยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ โดยการแนะนำหรือบอกต่อเพื่อ
ทำให้เกิดรายได้ ผมสมัครสมาชิกเพียง 250 บาท ได้ส่วนลดประกัน
ก็คุ้มค่ากับค่าสดรสมาชิกแล้วครับ และยังมีประกันอุบัติเหตุ
ทุนประกัน 200,000 บาท คุ้มครองให้กับสมาชิกอีกด้วย และผมต้อง
ขอบคุณพี่น้องในบริษัทฯ ที่ผมทำงานเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุน
และสนใจสมัครสมาชิต่อจากผม และนำไปบอกต่อคนรู้จักให้มาซื้อ
ประกันในราคาสมาชิก

ต้องขอขอบคุณบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์
ที่ริเริ่มคิดค้นระบU MGM
ทำให้การขายประกันภัยรถยนต์
ขายได้ง่ายและขายได้จริง

ปี 2559 ผมจึงตัดสินใจลออกจากงานประจำ และหันมาทำธุรกิจ
เปิดหนร้านขายประกันภัยรถยนต์อย่างเต็มตัว ในอำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในแรกของการเปิดร้าน ผมเน้นขายอย่างเดียวเพื่อรับ
ค่าคอมมิชชั่นเป็นหลัก ซึ่งทำให้ผมมีรายได้จกการขาย แต่การเติบโตช้า
และไม่ต่อเนื่อง เพราะในปีต่ออายุ ลูกค้า 20-30 9 ไม่กลับมาซื้อ
ประกันซ้ำอีก
เมื่อผมเปิดร้านได้ 1 ปี จึงได้เข้าไปปรึกษาและขอคำแนะนำกับ
คุณคณพศ โชติประทุม (อัฟไลน์ของผม) ทำให้ผมได้รับความรู้และ
เข้าใจในระบ MGM มากขึ้น ระบบนี้จะมุ่ไปที่การแนะนำบอกต่อและ
การขยายสายงาน เน้นการทำงานเป็นทีม เพราะห ากผมหยุด ดขายประกัน
รายได้ที่เกิดจกคแนะนำ ค่าสายงาน จะเป็นรายได้ที่มั่นคงและเดิบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 หลังจากที่ผมงมั่นและทำตามระบบ MGM มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ตีขึ้นมาก ๆ พร้อมทั้งมีการเติบโตเพิ่มชื้นเรื่อย ๆ
ต่งจากปีที่ผมน้นขายอย่างเดียว ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกลับมาซื้อซ้ำ
เพราะเขารู้ว่าเรามีส่วนลดให้ทุก ๆ ปี ปัจจุบันผมมีความสุขในการ
ทำงานและมีเวลาดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย ต้องขอขอบคุณ
ศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่ริเริ่มคิดคัน ระบบ MGM ทำให้การขายประกันภัย
รถยนต์ ขายได้ง่ายและขายได้จริง เพียงแค่แนะนำและบอกต่อ
ก็เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง
และขอบคุณทีมานทุก ๆ ท่น จกอดีตสู่ปัจจุบันที่คอยสนับสนุนและ
ช่วยเหลือกันตลอดมา ทุกทนมีส่วนร่วมในทุก ๆ การเติบโตและก้าวข้าม
ไปอีกขั้นของผม และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เพราะ
สมาชิกศรีกรุโบรคเกอร์ยังมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
จำนวนผู้ใช้รถในประเทศโอกาสที่จะเติบโต และสร้างความสำเร็จ
ยังรอให้ทีงานและสมาชิกทุก ๆ ท่นที่มุ่งมั่นตั้งใจทำธุรกิจกับ
ศรีกรุงโบรคคอร์ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้อย่างแน่นอน
สิ่งที่สำคัญที่ผมได้รับจากบริษัทฯ ไม่ว่จะเป็นความมั่นคง รายได้จาก
ระบบ MGM แล้ว ผมยังมีความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับจาก
บริษัท ศรีกรุโบรคเกอร์ คือ ผมได้รับคัดเลือกและผ่านการพิจารณา
จากบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็น Sub Broker ในปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี
บริษัทได้มีการข้ามาออกแบบติดตั้งป้ายหน้าร้าน และตกแต่งภายใน
ร้านให้ฟรี และเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านรู้จัก และเพิ่มช่องทางการขายอีกด้วย
หลังจากที่ผมได้เป็น Sub Broker ของศรีกรุงแล้ว ยอดขายและ
สายงานของผมเติบโตขึ้น ปัจจุบันผมเป็นสมาชิกระดับ 2
ที่สำคัญ ธรกิจนี้ยังสามารถส่งต่อรายได้และความสำเร็จทั้งหมด
ไปเป็นมรดกตกทอดให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วยครับ

เส้นทางความสำเร็จของคุณพรชัย พรมบุญ
ㆍปี 2555 สมัครสมาชิกศรีกรุง (ระดับ6)
ㆍปี 2556 ตำแหน่งหัวหน้าขยายงาน (ระดับ5)
ㆍปี 2559 ตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน (ระดับ4)
ㆍปี 2561 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (ระดับ3)
ㆍปี 2562 ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (ระดับ2)