กี้ พลอย สาสนทาญาติ

ระบบ MGM คือเครื่องมือที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมาย
Passive Income
โดย คุณพลอย สาสนทาญาติ
สวัสดีสมาชิกศรีกรุงฯ ทุก ๆ ท่น พลอย สาสนทาญาติ (กี้) คะ
ก่อนหน้านี้ก็ทำงานประจำ วันหนึ่งได้ตัดสินใจลาออกจากงาน
(purchasing Specialist, General Motors Thailand) มาเป็น
ตัวแทนขายประกันชีวิตแบบเต็มตัว

กี้มีความคิดว่า หากออกมาขายประกันแบบเต็มที่ เครื่องมือในการ
ทำงานก็ต้องพร้อมด้วย จึงเป็นที่มาของการไปสอบบัตรนายหน้า
ประกันวินาศภัย และหาโบรคเกอร์ที่จะสังกัด ควบคู่กับการทำ
ประกันชีวิตไปด้วย จนได้คำตอบชัดเจนว่า "ศรีกรุงโบรคเกอร์"
คือโบรคเกอร์ที่ตีและมีโอกาสเติบโตที่สุดในสายตากี้ ณ ขณะนั้นค่ะ
ช่วงกลางปื 2555 ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
อย่างจริงจังเป็นครั้งแรก จากเว็บขยายสายงานของ "ทีมทิพย์วิจิตร"
ระยะแรกของการทำงานเป็นช่วงที่ลองผิดลองถูก จากความเข้าใจ
ของตัวเองเรื่อยมา
จนกระทั่งปลายปี 2557 ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Fist Step On Tour
ณ จังหวัดชลบุรี เป็นครั้งแรก จากการแนะนำของผู้นำทีมทิพย์วิจิตร
ทำให้กี้ได้เรียนรู้ข้าใจในแผนการตลาด สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของบริษัท วิธีการทำงาน ภาพรวมของบริษัทที่ชัดเจนขึ้น จนสามารถ
ปรับขึ้นสู่ระดับ 2 ได้สำเร็จ ทำให้มีรายได้จากค่าสายงาน
(Passive income) เฉลี่ยเดือนละ 25,000 บาท
ในปี 2559 กี้มีภารกิค่อนข้างมาก จนไม่สามารถจัดสรรเวลาให้กับ
ทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ได้เลยเป็นเวลา 3 ปีเต็ม
ศรีกรุงโบรคคอร์ สารสาระ ฉบับที่ 51 ตุลาคม 2562
จนเมื่อปี 2561 ช่วงนี้เองที่กี้เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่า
"เหนื่อย 3 ปี Hapy ชั่วโคตร" ที่ผู้นำทีมเคยพูดไว้ เพราะตลอดเวลา
3 ปีที่หยุดไป ศรีกรุงฯ ยังคงจ่ายคำสายงาน (Passive income)
เฉลี่ยเดือนละ 25,000 บาทให้ทุกเดือน เป็นอีกเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่า
ระบบ MGM คือเครื่องมือสร้าง Passive income ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลายปี 2561 ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน "เหนื่อย 3 ปี Happy ชั่วโคตร"
ที่บางแสน จังหวัดชลบุรี กรสัมมนาในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กี้
กลับมาทำงานกับศรีกรุงฯ อย่งจริงจังอีกครั้ง จากความตั้งใจในการ
แบ่งปันประสบการณ์ การทำงานของทนวิทยากรแต่ละท่านบนเวที
และประโยคที่จุดประกายความคิด เปลี่ยนทัศนคดีในการทำงานของกี้
ก็คือ คำว่ "ได้ทุกสิ่ง ด้วยสิ่งเดียว" จากคุณกาญจนะ วิจิตร ผู้นำทีม
ทิพย์วิจิตร
หลังจากวันนั้น ทั้งานประกันชีวิตและประกันวินาศภัยถูกรวม
เป็นหนึ่งเดียว และกี้ได้ลงมือทำงานอย่างมีความสุขในทันที จนสามารถ
เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ 1 ได้สำเร็จ และกี้มาถึงวันนี้ได้ เพราะได้รับ
กำลังใจอย่งดีจกครอบครัว ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้า
ได้รับการดูแลอย่างดีจากพี่เปิ้ล พี่ตั้ม ผู้นำทีมทิพย์วิจิตร ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องทีมงานทุก ๆ ท่าน พราะทุกความตั้งใจของ
ทุกคน คือแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงานของกี้
ที่สำคัญ กี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้าหน้ที่ และผู้บริหารบริษัพทุกท่าน
ทำให้เบื้องหลังการทำงานนั้นราบรื่นไปได้ด้วยดี กี้จึงขอมอบความ
ภาคภูมิใจและความสำเร็จครั้งนี้ให้กับครอบครัว ลูกค้าทุกท่าน ทีมงาน
ทุกคน ผู้นำทีมทิพย์วิจิตร จ้าหน้าที่และผู้บริหารบริษัทศรีกรุงฯ
ทุกท่านค่ะ
เส้นทางการสร้างรายได้แบบ Passive income ตามคำนิยาม
"เหนื่อย 3 ปี Happy ชั่วโคตร" ของกี้เริ่มนับ 1 ในปี 2019 นี้แล้ว
นะคะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สมาชิกทุกทน ร่วมเดินทางไปสู่
เส้นทาง Happy ชั่วโคตรนี้ด้วยกันค่ะ ะ
สูตรแห่งความสำเร็จ
ศึกษาแผนการตลาดให้ทะลุปรุโปร่ง (แนะนำคลิป MGM
ของคุณศรีกรุงค่ะ)
เข้าอบรมหลักสูตรของบริษัท First step, Next step, Non motor
ตัดสินใจว่าเราอยากเติบโตจากการขายหรือการขยายสายงาน
จากนั้นลงมือทำอย่างจดจ่อ ต่อเนื่อง
ถ้าคุณตัดสินใจจะทำศรีกรุงฯ เป็นธุรกิจ คุณต้องมีหัวใจและ
ทัศนคติของการเป็นเจ้าของกิจการ
ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าอบรมหลักสูตรของบริษัท
ส่งเสริมสมาชิกระดับ 6 ให้มีบัตรนายหน้า
สอนสมาชิกที่มีบัตรนายหนแล้วให้ขายป็น สร้างทีมเป็น
และมีเป้าหมายจดจ่อที่จะเลื่อนตำแหน่ง
ปลูกฝังให้ที่มงานหลงใหลใน Passive income เหมือนที่เรารู้สึก
ลงมือ "ทำทันที เห็นผลทันที"

เส้นทางความสำเร็จของคุณพลอย สาสนทาญาติ
ปี 2555 สมัครสมาชิกศรีกรุง (ระดับ6)
ปี 2556 ตำแหน่งหัวหน้าขยายงาน (ระดับ5)
ปี 2556 ตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน (ระดับ4)
ปี 2557 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (ระดับ3)
ปี 2558 ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (ระดับ2)
ㆍปี 2562 ตำแหน่งรองกรรมการฝายบริหาร (ระดับ1)