ชนายุทธ เจรณาเทพ

 

 

สวัสดีครับ ผมใหม่ ชนายุทธ เจรณาเทพ ผมเข้าสู่ธุรกิจประกันภัย
ของศรีกรุงโบรคเกอร์ ด้วยความคิดอยากจะมีรายได้เสริม ไว้คอย
เลี้ยงดูครอบครัว ทำควบคู่กับงานประจำที่ทำอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มี
คนรู้จักชักชวนให้ผมทำธุรกิจขายอาหารเสริม (เครีอข่าย) ชักชวน
ให้ผมข้าฟังอบม ด้วยความเกรงใจ ผมจึงได้เข้าไปฟังอบรม
ธุรกิจนี้พูดถึงเรื่องรายได้ที่มาจาก passive income ถ่ายรูปกับรถ
สปอร์ต สวย ๆ หรู ๆ passive income มันก็ดีนะ แต่ต้องไปชวน
คนให้เขาเสียเงินซื้อสินค้ที่ไม่จำเป็น มันจะดีเหรอ หลังจากที่ผมฟัง
อบรมจบ ผมก็นำมาคิดทบทวนว่าธุรกิจนี้เหมาะกับผมหรือไม่ และ
ก็ได้ข้อสรุปว่ รุรกิจนี้ไม่นจะเหมาะกับผม เราจะไปชวนใคร บาย
ใครได้ ในเมื่อเราพูดไม่เก่ง คุยก็ไม่เก่ง ค่สมัครก็แพง และเป็นการ
ขายอาหารเสริม ซึ่งเป็นสิ่งของที่ไม่จำเป็น ผมก็เลยตัดสินใจไม่ทำ
ต่อมาก็ได้มีเพื่อนแนะนำธุรกิประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันภัย
แห่งหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้จักกับบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์เลย ตอน
นั้นผมสนใจอยกมีรายได้เสริม พราะที่ทำงานก็มีรถหลายคัน และรถ
ของตัวเองอีก ก็เลยสครเป็นสมาชิกพร้อมกับลงอบรมสอบบัตร
ตัวแทน จนสอได้บัตรตัวแทนมา แล้วปัญหาก็มีอยู่ว่า ต้องมีคนค้ำ
ประกัน ซึ่งตอนนั้ผมก็หาคนมาค้ำประกันให้ไม่ได้ เพราะไม่อยากจะ
รบกวนใคร พอเซ็กเบี้ยแล้วนำไปเสนอลูกค้า ลูกค้าอยากได้เบี้ยของ
บริษัทอื่นเทียบราคาอีก ทำให้ผมปิดลูกค้าไม่ได้เลย

ผมจึงตัดสินใจคันหาข้อมูลใน google จนได้มาเจอกับเว็บไซต์
20insure ของคุณตั้ม กาญจนะ และคุณเปิ้ล สุทธาทิพย์ ก็เลยศึกษา
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ดู นี่แหละเป็นงานเสริมที่ผมค้นหามานานแล้ว ตรง
ใจผมมาก ขายได้กว่า 30 บริษัทชั้นนำ โดยไม่ต้องมีคนมาค้ำประกัน
ไม่ต้องรักษายอดขาย แถมผ่อนประกันได้อีกด้วย ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
อยู่ที่ไหนก็ทำได้ แค่มีโทรศัพท์มือถือ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าสมัคร
แค่ 250 บาท สามารถแนะนำคนมาซื้อประกันได้ในราคาสมาชิก เขา
ได้ส่วนลด เราได้ค่แนะนำด้วย นี้แหละ passive income ของจริง
โดยเราไม่ต้องไปง ไปอคนให้มาซื้ออีกด้วย พ.ร.บ. กฎหมายบังคับ
ให้รถทุกคันต้องทำประกันไว้อยู่แล้ว และประกันภัยรถยนต์ รถทุกคัน
ก็ทำกัน เพราะช่วยลดความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น ผมจึงตัดสินใจสมัครเป็น
สมาชิกวันนั้นเลย และเริ่มทำธุรกิศรีกรุงประมาณเดือนสิงหาคมปี 2557
พอเห็นโอกาสก็เริ่มหาเวลาเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น First Step,
Next Step, Non Motor, อบรมติวสอบที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อที่จะได้นำ
ความรู้ต่าง ๆ ไปตอบลูกค้า และทีมงานได้ ผมหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้นำ
หลาย ๆ ท่น ทั้งทางอินเทอร์เน็ต นั่งดูแผน MGM ที่เฮียศรีกรุงบรรยาย
หลาย ๆ รอ เพื่อทำความเข้าใจ เปิดดูหน้าเว็บไซต์ของศรีกรุงทุก ๆ หน้า
ศึกษาอย่างจริงจัง และลงมือทำการตลาดออนไลน์ โดยการโปรโมท
ทางเว็บบอร์ดต่าง ๆ บ้าง google ads บ้าง ผมเลือกทำการตลาด
ออนไลน์ เพราะตัวเองไม่มีเวลาไปชวนคน และผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง
ผมเริ่มขาย และขยายทีมไปพร้อม ๆ กัน แผน MGM เป็นอะไรที่ตอบ
โจทย์ผมมาก ๆ ทำให้ผมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีบอก
ต่อได้ง่าย ทำไม่ยาก แค่แนะนำคนที่อยากประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำ
ประกันภัย คนที่อยกมีอาชีพเสริมให้เข้ามาอยู่ในระบบ MGM และ
สอนงานให้ทีมงนรู้จักเซ็กเบี้ย แจ้งงานติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น ผมจะคอย
ให้ความช่วยเหลือเวลาลูกทีมขอคำปรึกษา แค่นั้นเองแค่เรียนรู้วิธีการ
ทำงาน ทำตามตัวอย่างจากคนที่สำเร็จ ตั้งเป้าหมายไว้ และลงมือทำ
บางคนอาจจะสำเร็จช้บ้าง บางคนอาจจะสำเร็จเร็วบ้าง อยู่ที่ตัวเราเป็น
คนกำหนด ทุกคนจะสำเร็จได้ ขอแค่อย่าหยุดที่จะแนะนำสิ่งดี ๆ ของศรีกรุง
โบรคเกอร์ให้คนรู้จัก ดั่งสโลแกนที่ว่ "สำเร็จแน่ แค่ไม่ล้มเลิก"
ผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จช้า แต่ผมก็ทำสำเร็จ
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ คุณตั้ม กาญจนะ วิจิตร และคุณปิ้ล สุทธาทิพย์
วิจิตร ตลอดจนทีมงานทิพย์วิจิตรทุกท่าน ที่ได้เปิดโอกาสให้ผมเข้ามา
ในธุรกิจนี้ และทำเครื่องมือดี ๆ เว็บไซต์ขยายงานดี ๆ ให้ลูกทีมได้ศึกษา
และใช้งานกัน ขอขอบคุณเฮียศรีกรุง คณะผู้บริหารศรีกรุงทุก ๆ ท่าน
และบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ที่สร้างระบบ MGM อันทรงพลังธุรกิจดี ๆ
แบบนี้มาให้กับผม สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลย ทีมงานภายใต้สายงานของ
ผมทุกท่านมีส่วนช่วยผลักดันให้ผมทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ
สามารถปรับระดับขึ้นมาเป็นระดับ 1- ได้ ขอขอบคุณมาก ๆ ครับ
ธุรกิจนี้

เส้นทางความสำเร็จ
ของคุณชนายุทธ เจรณาเทพ
ปี 2557 สมัครสมาชิกศรีกรุง (ระดับ6)
ปี 2558 ตำแหน่งหัวหน้าขยายงาน (ระดับ5)
ปี 2559 ตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน (ระดับ4)
ปี 2560 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (ระดับ3)
ปี 2562 ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (ระดับ2)
ปี 2563 ตำแหน่งรองกรรมการฝายบริหาร (ระดับ1)
ปี 2563 ตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายบริหาร (ระดับ Gold)