สมพงษ์ คุณสมบัติ

 

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวศรีกรุงโบรคเกอร์ทุก ๆ ท่าน
ผมสมพงษ์ คุณสมบัติ สมาชิกระดับ 1 ผมรู้สึกขอบคุณป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้รับเกียรติให้เขียนสารสาระบับนี้ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลย
ครับว่า ผมดีใจมากที่ได้รู้จักและร่วมงานกับทางบริษัทฯ
ก่อนหน้าที่ผมจะรู้จักกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ผมทำงานเป็นตัวแทนบริษัท
ประกันชีวิตมาได้ระยหนึ่ง จึงได้มารู้จักกับศรีกรุงโบรคเกอร์โดยผู้ที่
ชักชวนและแนะนำให้ผมมาพบกับธุรกิจศรีกรุงโบรคเกอร์ คือคุณ
พงศธร งามสำโรง (ผู้แนะนำของผม) และอีกหนึ่งท่านที่พาผมมาเรียน
รู้งานและระบบของบริษัทก็คือคุณ อริพันธ์ พิมพ์เวิน (อัปไลนในสายงาน)
ผมต้องขอขอบคุณทั้ง 2 ท่นนี้เป็นอย่างมากที่ได้แนะนำให้มาพบกับ
ธุรกิจดี ๆ แบบนี้ ผมสมัครป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ มาตั้งแต่ปี
2554 ซึ่งในขณะนั้นเอง ผมไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียด และไม่เข้าใจ
ในระบบของ MGM ผมจึงไม่สนใจและไม่ยอมเรียนรู้ ศึกษาระบบ
MGM เลย ผมตั้งหน้าตั้งตาขายประกันภัยเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นอย่าง
เดียว (ไม่เน้นสร้างทีมงานตามระบบของ MGM ) จนปรับระดับขึ้นมา
เป็นระดับ 3
ผมได้มีโอกาสเข้ามารับกรมธรรม์ที่สำนักงานใหญ่ ทุกครั้งที่เข้ามาก็มัก
จะพบกับเฮียศรีกรุง (คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี) ที่คอยต้อนรับสมาชิกและ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตลอด เฮียได้บอกกับผมทุกครั้งว่า "คุณชวนคน
และสร้างทีมได้แล้ว เพราะคุณขายเป็นแล้ว" เฮียพูดคำนี้กับผมบ่อย 1
เพราะอยากให้ผมข้าใจในระบบการทำงานของแผน MGM ผมต้องขอ
ขอบคุณเฮียศรีกรุงมาก ๆ ที่คอยย้ำและบอกผมมาโดยตลอด
และแล้วช่วงเปลี่ยนแปลงของผมก็มาถึง ในช่วงปลายปี 2560 หัวหน้า
ทีมผม คุณอธิพันธ์ พิมพ์เวิน ได้มาชักชวนให้ผม ไปศึกษาดูขั้นตอนการ
ทำงานของทีม BT (บุญเจริญทีม) ว่าตอนนี้ทีม BJT เขามีการประชุม
สายงาน ทำงานกันเป็นทีมงานได้ดีมาก ๆ เลย ซึ่งก็ตรงตามที่เฮียเคย
บอกกับผไว้ ว่าให้ผมชวนคนและสร้างทีมงาน ซึ่งผมทำงานเป็นตัวแทน
ประกันชีวิตกับคุณอธิพันธ์และเชื่อในความหวังดีที่มีให้ ผมจึงได้เข้าไป
เรียนรู้และศึกษาการทำงานของทีม BJT ว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ผม
เข้าไปฟังครั้งแกก็ยังงง ๆ อยู่ และเมื่อเข้าไปฟังครั้งที่ 2 ผมก็เริ่มเข้าใจ
ในระบบโครงสร้างของแผน MGM มากขึ้น ผมก็ต้องขอขอบคุณทีม
ผู้นำ BT ทุกท่านครับ หลังจากที่ผมเข้าไปศึกษางานกับทีม BJT แล้ว
นั้น ผมก็ได้เข้ามาอบรมหลักสูตร Fist Step, Next Step, Non Motor
กับทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์บ่อย ๆ ซ้ำ ๆ หลาย ๆ รอบให้เข้าใจใน
วิธีการทำงานและระบบMGM ของทางบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ที่
สำนักงานใหญ่บางบอน
ผมต้องขอขอบคุณวิทยากรฝึกอบรมทุกๆท่านและทีม BJT ด้วยครับ ที
ได้นำทางและสอนวิธีการทำงานให้เข้าใจในตัวระบบ MGM ทำให้ผมได้
เริ่มทำงานและชวนคนมาซื้อประกันภัยในราคาที่ถูกลง ได้ช่วยให้เขา
ประหยัด มีรายได้จกการซื้อ ประกันภัย พ.ร.บ. และหัวใจสำคัญของ
ระบบ MGM ก็คือการชวนคนที่อยากมีรายได้เพิ่ม รายได้เสริมให้กับตัว
เองและครอบครัว มารู้จักบริษัทกับศรีกรุงโบรคเกอร์และให้รู้จักกับ
ระบบ MGM แบบที่ตัวของผมเองได้รู้จัก ชวนทุกคน ชวนทุกวัน
แน่นอนครับ มีขวนได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็ไม่เป็นไรครับ ผมไม่ท้อและไม่
ถอย การถูกปฏิสรเป็นเรื่องปกติธรรมดา ทุกคนก็จะต้องเคยถูกปฏิเสธ
กันอยู่แล้วครับ ผมคิดเสมอว่า "ทุกคำปฏิเสธจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ"
และเราต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้
ในที่สุดปลายปี 2562 ผลจากการที่ผมไม่ท้อ ไม่ถอย ยิ่งถูกปฏิเสธ ผม
ก็ยิ่งชวนคนมากขึ้น ชวนคนให้เข้าร่วมทำงานกันเป็นทีม ชวนให้คนเห็น
ช่องทางการสร้งรายได้แบบที่ผมเห็น จึงส่งผลให้ทีมของผมมียอดถึง
6,000,000 บาท ตามเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้ จนทำให้ผมสามารถปรับ
ระดับขึ้นมาเป็นระดับ 1 ได้ ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์
ขอขอบคุณคุณศรีกรุง อรุณสวัสดี คณะผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุก
ฝ้าย และน้อง ๆ พนักงานทุก ๆ คน และที่สำคัญผมขอขอบคุณผู้เปิด
โอกาสให้รู้จักกับธุรกิจดี ๆ ให้รู้จักกับระบบ MGM ขอบคุณผู้นำทีม
BT เพื่อน ๆ พี ๆน้อง ๆ ทีม BJT ทุกท่านสำหรับกำลังใจ และที่ขาด
ไม่ได้เลย คือที่มงานผมทุกท่านที่ทำงานด้วยความตั้งใจและทุ่มเทกัน
แบบสุด ๆ จนทำให้บรรลุเป้าหมาย ผมขอขอบคุณทีมงานมาก ๆ ครับ
"ทีมชนะ เราชนะ" ตอนนี้ผมมาถึงแค่บันไดก้าวแรกเท่านั้น ผมและ
ทีมจะก้าวสู่ความสำเร็และยั่งยืนขั้นต่อไป ก้าวไปอย่างมั่นคงและ
มั่งคั่งกับบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ "เติบโตอย่างไรขีด" ขอบคุณครับ

เส้นทางความสำเร็จ
ของคุณสมพงษ์ คุณสมบัติ
ปี 2554 สมัครสมาชิกศรีกรุง (ระดับ6)
ปี 2554 ตำแหน่งหัวหน้าขยายงาน (ระดับ5)
ปี 2559 ตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน (ระดับ4)
ปี 2559 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (ระดับ3)
ปี 2561 ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (ระดับ2)
ปี 2563 ตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายบริหาร (ระดับ1)