คปภ.รับสมัครสอบบัตรนายหน้าประกันชีวิต

ลงทะเบียนสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ออนไลน์ กับ คปภ.
คลิ๊ก=>>  http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing/go2Life

ลงทะเบียนสมัครสอบที่เว็บไชต์ คปภ.วันไหนก็ได้ เวลา 06.00-18.00น.
แต่ ลงทะเบียนจองสอบ ทุกวันที่ 1, 11, 21, เวลา 9.00 น. ของแต่ละเดือน สนามสอบจะว่าง ไม่เกิน 5 นาที นอกจากนั้นส่วนมากจะเต็มเพราะคนสอบเยอะ

สำนักงาน คปภ.ที่สามารถสอบบัตรนายหน้าฯได้ มี 22 สนามสอบ ดังนี้

ลำดับ เลือกสนามสอบนายหน้าประกันวินาศภัย
1
นครสวรรค์
2
อุดรธานี
3
นครราชสีมา
4
ชลบุรี
5
นครปฐม
6
สงขลา
7
สุราษฎร์ธานี
8
เชียงราย
9
ขอนแก่น
10
อุบลราชธานี
11
ตาก
12
ภูเก็ต
13
สระบุรี
14
หนองคาย
15
อุตรดิตถ์
16
พิษณุโลก
17
อุทัยธานี
18
กรุงเทพฯ (รัชดาภิเษก)
19
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
20
เอเชียอาคเนย์
21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
22
เชียงใหม่

 

วีดีโอติวสอบนายหน้าประกันชีวิด