ประวัติบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2533
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดย คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี และ คุณดวงพร อรุณสวัสดี ปัจจุบัน บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด บริหารงานโดย คุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ และ คุณนวพร อรุณสวัสดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัยต่างๆ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย มารีน และขนส่ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล การเสี่ยงภัยทุกชนิด เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ที่เข้ามามีบทบาทขึ้นในสังคม ปัจจุบันบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3000000 บาท และ 4000000 บาทในปีพ.ศ 2544 และพ.ศ 2545 ตามลำดับ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของความมุ่งมั่นพัฒนา บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด จึงได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของโบคเกอร์ประกันภัย ที่มีเบี้ยประกันสูงสุดของประเทศ โดยยึดหลักในการทำงานภายใต้สโลแกน เบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยี่ยม

บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ยังได้เปิดระบบเครือข่ายสมาชิก ในปี 2553 หรือเรียกอีกอย่างว่า MGM ย่อมาจาก Member Get Member ปัจจุบันสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้คนทั่วไป นายหน้า ตัวแทนประกันวินาศภัยอีก มากมาย แค่แนะนำบอกต่อ ข้อดีของบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด คือเบี้ยประกันถูก คุ้มครองดี บริการเยี่ยม บริษัทมีแผนการตลาด ที่ดี คือไม่ต้องรักษายอดขาย รายเดือนรายปี มีค่าแนะนำ ให้ 1% ตลอดชีพ สำหรับคนที่แนะนำสมาชิกเข้ามาในระบบ และยังมีค่าบริหารทีม ให้อีกจำนวน 3 – 7.5 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน มีสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์ มากกว่า 280,000 คน ผู้ที่มีรายได้สูงสุด ของระบบ คือ หจก.ทิพย์วิจิตร ปัจจุบันมีรายได้ค่าแนะนำ+ค่าสายงาน(ค่าบริหารองค์กร) มากกว่า 600,000 บาทต่อเดือน ถือว่าเป็น Passive Income ที่ไม่ต้องทำงานเลยก็ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก แผนรายได้แผนการตลาด MGM Srikurngbroker

รายได้ค่าสายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์

เพียงแค่แนะนำบอกต่อให้เจ้าของรถยนต์มาซื้อประกันภัยรถยนต์ราคาถูกที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ หรือสอนคนอื่นขายประกันภัยรถยนต์สร้างงานสร้างอาชีพ ผู้แนะนำผู้สอนก็มีรายได้ Passiveincome เดือนละแสนแบบนี้ง่ายๆ